Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 30.07.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Eteläpohjalaiset Juuret ry
  Puheenjohtaja: Matti Lehtiö
  Vanhankorventie 67, 6640 Tervajoki
  Puh. 040 569 4180
  matti.lehtio@netikka.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jäsenrekisterinhoitaja: Heikki Latvatalo
 3. Rekisterin nimi
  Eteläpohjalaiset Juuret ry:n jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenten nimet, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksutiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Vain Eteläpohjalaiset Juuret ry:n jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.